Waarborging

 Op locatie zijn er op het moment 3 SKJ-geregistreerde professionals werkzaam. Zij waarborgen het zorgproces en verdiepen zich in relevante vraagstukken. Juuls landje is ook een SKJ-geregistreerde locatie. 

Verder is er een nauwe samenwerking tussen instanties uit verschillende gemeentes. En hebben wij een aparte locatie (pandje) die dient voor een prikkelarme omgeving en een locatie waar wij speltherapie en remedial teaching aanbieden. Een remedial teacher is iemand die ondersteuning aanbiedt aan leerlingen met bepaalde leer- en/of gedragsproblemen. De focus ligt hierbij voornamelijk op de schoolse vaardigheden. Speltherapie focust zich op het opgang brengen van de gestagneerde ontwikkeling van het kind. Klachten ReglementKlachtenportaal

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing. Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. 


Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen. Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.


Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.


Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg (klachtenportaalzorg.nl)

U kunt ook een e-mail sturen aan [email protected]. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Jeugdstem

Jeugdstem is onafhankelijk. Dat is vastgelegd in de Jeugdwet – net als de aard van onze werkzaamheden. Wie te maken krijgt met de jeugdzorg kan hulp vragen bij onze vertrouwenspersonen.

Iemand die jeugdhulp krijgt, heeft altijd recht op een vertrouwenspersoon. Dus elk kind, elke jongere, elke (pleeg)ouder en elke verzorger die op de een of andere manier met jeugdzorg te maken heeft, kan een beroep doen op Jeugdstem. 


Een vertrouwenspersoon kan informatie geven over hoe de jeugdzorg in elkaar zit, wat je kunt verwachten, wat je rechten zijn, hoe je een gesprek op gang kunt brengen als iets je dwarszit, en hoe je een klacht kunt indienen. Daar weten wij alles vanaf.


En, wat nog meer?

- We luisteren naar je (je kunt ons écht alles vragen of vertellen)

- We zoeken samen naar een oplossing voor jouw probleem of klacht

- We helpen je bij het schrijven van een klachtbrief

- We gaan mee naar gesprekken die over jouw probleem of klacht gaan


Zo kan je jeugdstem bereiken

- Bel gratis naar 088-555 1000

- Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.jeugdstem.nl

Keurmerk

Juuslandje heeft sinds 5 augustus 2021 een keurmerk voor kwaliteit in de jeugdzorg namens WOESD. Daar hebben wij heel hard voor gewerkt en we zijn dan ook super trots dat we dit keurmerk hebben gekregen. Voor meer info kunt u naar de website van WOESD gaan.

Algemene voorwaarden