Waarborging

 Op locatie zijn er op het moment 3 SKJ-geregistreerde professionals werkzaam. Zij waarborgen het zorgproces en verdiepen zich in relevante vraagstukken. Juuls landje is ook een SKJ-geregistreerde locatie. 

Verder is er een nauwe samenwerking tussen instanties uit verschillende gemeentes. En hebben wij een aparte locatie (pandje) die dient voor een prikkelarme omgeving en een locatie waar wij speltherapie en remedial teaching aanbieden. Een remedial teacher is iemand die ondersteuning aanbiedt aan leerlingen met bepaalde leer- en/of gedragsproblemen. De focus ligt hierbij voornamelijk op de schoolse vaardigheden. Speltherapie focust zich op het opgang brengen van de gestagneerde ontwikkeling van het kind. Keurmerk

Juuslandje heeft sinds 5 augustus 2021 een keurmerk voor kwaliteit in de jeugdzorg namens WOESD. Daar hebben wij heel hard voor gewerkt en we zijn dan ook super trots dat we dit keurmerk hebben gekregen. Voor meer info kunt u naar de website van WOESD gaan.